• Văn bản
 • Văn bản pháp quy
 • Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND Hà Nội về mức thu học phí năm học 2020-2021
  Ngày ban hành:
  07/07/2020
  Ngày hiệu lực:
  17/07/2020
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  04/10/2018
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  04/10/2018
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực