Thực hiện theo quy chế và kế hoạch hoạt động, trường MN Tuổi Hoa đã tiến hành họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp sơ kết học kỳ II, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học.

   Thực hiện theo quy chế và kế hoạch hoạt động, trường MN Tuổi Hoa đã tiến hành họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp sơ kết học kỳ II, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học. Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường; đại diện cha mẹ học sinh các lớp cùng các cô giáo nhóm trưởng của 14 lớp trường MN Tuổi Hoa. Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết tình hình hoạt động của nhà trường trong kỳ II năm học 2019-2020, một kỳ học đặc biệt do sự bùng phát của dịch Covid 19. Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi của đại diện phụ huynh các lớp, bàn một số giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng học tập của các con. Sau hội nghị mối quan hệ hai chiều giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh thêm phần gắn kết chặt chẽ hơn. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp và là động lực thúc đẩy, nâng cao hơn chất lượng hoạt động dạy – học của nhà trường.

   Dưới đây là một số hình ảnh minh họa: