• Tin tức
 • Tin tức từ Phòng
 • Những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh covid-19
  PGD thông báo:De phong chong dich viem duong ho hap cap do chung vi rut Corona moi, thuc hien chi dao cua So GDDT, Phong GDDT thong bao cho cac truong THCS, TH, MN, cac ...
  PGD thông báo: De nghi thu truong cac don vi : 1. thong bao kip thoi cho toan the HS va CMHS duoc biet. 2. Bo tri BGH truc trong thoi gian hoc sinh nghi hoc. 3. Thuc ...
  PGD thông báo:De phong chong dich viem duong ho hap cap do chung vi rut Corona moi, thuc hien chi dao cua So GDDT, Phong GDDT thong bao cho cac truong THCS, TH, MN, cac ...
  Tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng chống bệnh viên đường hô hấp cấp nCoV
  Thời gian lùi triển khai chương trình, sách giáo khoa mới như đề xuất của Bộ Giáo dục là một năm.