Trường MN Tuổi Hoa xin được thông báo các công văn về kết quả sát hạch, thẩm định, chấm điểm hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020!

   Trường MN Tuổi Hoa xin được thông báo các công văn của hội đồng xét thăng hạng giáo viên - UBND thành phố Hà Nội về kết quả sát hạch, thẩm định, chấm điểm hồ sơ đối với giáo viên MN, TH làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020!

   Mọi chi tiết xin tham khảo ở file đính kèm dưới đây:

tb-21-hdxth-ket-qua-sat-hach-1_28072020.pdf

tb-15-3-len-2-khoi-mn-th-1_28072020.pdf

tb-08-hang-4-len-3-mn-th-2_28072020.pdf