Kính đề nghị các bậc phụ huynh cũng như gia đình,  người thân tiếp tục thực hiện việc giãn cách xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị ...
Do dịch virus corana vì vậy các con được nghỉ học từ ngày  03/02/2020 đến ngày 09/02/2020