Thực hiện theo kế hoạch năm học từ ngày 12-19/10/2020, trường mầm non Tuổi Hoa tổ chức thi Qui chế nuôi dạy trẻ!

   Thực hiện theo kế hoạch năm học từ ngày 12-19/10/2020, trường mầm non Tuổi Hoa tổ chức thi Qui chế nuôi dạy trẻ. Cuộc thi Qui chế NDT nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường, khuyến khích giáo viên tổ chức các hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, đổi mới hình thức giáo dục trong nhà trường. Với sự chuẩn bị chu đáo, sự tâm huyết, lòng nhiệt tình và năng lực sáng tạo của các cô giáo đã có nhiều hoạt động giáo dục được xếp loại giỏi. Cuộc thi Qui chế NDT đã thành công tốt đẹp! Xin chúc mừng Cô và trò trường mầm non Tuổi Hoa!!!

   Dưới đây là một số hình ảnh của hội thi: