Ngày 16/10/2020, trường MN Tuổi Hoa tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020- 2021!

   Ngày 16/10/2020, trường MN Tuổi Hoa tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020- 2021 nhằm phát huy dân chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục tại trường. Hội nghị lần lượt nghe các văn bản dự thảo do nhà trường và công đoàn chuẩn bị gồm: Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, dự thảo kế hoạch năm học 2020-2021; kế hoạch dự toán thu - chi năm học 2020-2021, báo cáo hoạt động của công đoàn nhà trường cũng như bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hội nghị đã được nghe các tham luận, ý kiến phát biểu đại diện cho các tổ chuyên môn, các bộ phận trong nhà trường, tập trung vào vấn đề thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021, các giải pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Sau một buổi làm việc tích cực, hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động trường MN Tuổi Hoa năm học 2020-2021 đã thành công tốt đẹp!

   Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị: