Thứ 2 hàng tuần các con khối MGL được tham gia buổi chào cờ 

Thứ 2 hàng tuần các con khối MGL được tham gia buổi chào cờ . Đa số trẻ đều thuộc và hát Quốc ca.