UBND TP Hà Nội đã đưa ra 1 số công văn, công điện khẩn yêu cầu các Sở, ban, ngành TP và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực chính phủ 25/7/2020 cũng như các thông báo từ Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVD-19, UBND TP Hà Nội đã đưa ra 1 số công văn, công điện khẩn yêu cầu các Sở, ban, ngành TP và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

   Mọi chi tiết mời các bậc PH tham khảo tại các file đính kèm dưới đây:

ub-3284-2020-01_signed-cua-ubnd-tp-ve-thuc-hien-chi-dao-cua-thanh-pho_28072020.pdf

cong-dien-khan-so-5-ngay-2672020_28072020.pdf