Thực hiện theo thông tư 36, trường MN Tuổi Hoa công khai công tác năm học 2019-2020!

   Thực hiện theo thông tư 36, trường MN Tuổi Hoa công khai công tác năm học 2019-2020. Báo cáo công khai gồm cam kết chất lượng giáo dục, công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, công khai thông tin cơ sở vật chất và công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của nhà trường trong năm học 2019-2020   

   Mời các bậc PH tham khảo chi tiết tại file đính kèm dưới đây:

Công khai (1).doc