Bên cạnh giờ học hàng ngày các con được tham gia hoạt động ngoài trời với nhiều hoạt động khác nhau.

Bên cạnh giờ học hàng ngày các con được tham gia hoạt động ngoài trời với nhiều hoạt động khác nhau. Các con vô cùng thích thú với Vườn cây và vườn rau xanh trong trường.