Về việc tổ chức kỉ niệm 75 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày lễ Noel năm học 2019-2020

Về việc tổ chức kỉ niệm 75 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày lễ Noel năm học 2019-2020