• Tin tức
  • Bản tin trường
  • Đón đoàn chấm thi Xây dựng Môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

    Ngày 27/02/2018 vừa qua Trường Tuổi Hoa rất vinh dự được chào đón Ban giám khảo đến chấm thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

    Ngày 27/02/2018 vừa qua Trường Tuổi Hoa rất vinh dự được chào đón Ban giám khảo đến chấm thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Trường đã nhận được rất nhiều lời khen từ hội đồng chấm điểm. Trường mầm non Tuổi Hoa sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm và tiếp thu những cái mới để hạn chế những nhược điểm trong thời gian tới.

    Tin nổi bật