• Thư viện
  • Thư viện ảnh
  • Tổ chức thành công kiến tập trực tuyến

    Hôm nay lớp C3 đã  tổ chức thành công buổi kiến tập TC cuối tuần. Tham dự buổi TC có đ/ c Nguyễn Thanh Tịnh- Phó TP giáo dục, đ/ Đinh Thị Tuyết Mai- Tổ trưởng  MN . Sau khi TC xong, các ĐC của PGD đã ghi nhận sự thành công của buổi TC và có nhg tư vấn góp ý để lần sau các cô giáo làm tốt hơn!