• Thư viện
  • Thư viện ảnh
  • Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn sử dụng phần mềm zoom

    Trường mầm non Tuổi Hoa mặc dù tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nhưng vẫn tuân thủ theo giãn cách xã hội và phòng chống dịch covid. Lớp được tổ chức với 2 phòng học và chia làm 6 ca học khác nhau để tránh tập chung đông người .