• Thư viện
  • Thư viện ảnh
  • Ban KT nội bộ của trường mầm non Tuổi Hoa dự giờ hoạt động sư phạm của các cô giáo

    Thực hiện theo kế hoạch về công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020, Ban KT nội bộ của trường mầm non Tuổi Hoa đã tiến hành dự giờ hoạt động sư phạm của các cô giáo: Phương Ngân- B4; Hương Thảo- B2; Thu Hằng- B3, Thu Hiền- A4.

    Thực hiện theo kế hoạch về công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020, Ban KT nội bộ của trường mầm non Tuổi Hoa đã tiến hành dự giờ hoạt động sư phạm của các cô giáo: Phương Ngân- B4; Hương Thảo- B2; Thu Hằng- B3, Thu Hiền- A4.  Các cô đã chuẩn bị những hoạt động và tiết dạy vô cùng lôi cuốn, hấp dẫn trẻ. Bạn nào cũng có những trải nghiệm thật bổ ích và thú vị!