• Thư viện
 • Cơ sở dữ liệu
 • Tài liệu tham khảo
  • Giáo án: Tạo hình: Nặn củ- quả- MGN
   | 685 lượt tải | 0 file đính kèm
  • Giáo án: MTXQ: Mặt Trời- MGL
   | 2698 lượt tải | 0 file đính kèm
  • Giáo án: Tạo Hình: Xé dán con bướm- MGL
   | 6490 lượt tải | 0 file đính kèm
  • Giáo án: MTXQ: Động vật sống dưới nước- MGL
   | 18308 lượt tải | 0 file đính kèm
   giáo án dự thi giáo viên giỏi cấp quận môn :làm quen với môi trường xung quanh đề tài :động vật sống dưới nước chủ điểm :thế giới động vật lứa tuổi :mẫu giáo lớn (5-6 tuổi ) số trẻ :24-26 trẻ thời gian :25-30 phút người dạy :nguyễn thị thu huyền ...
  • Giáo án: Tạo hình: Vẽ Mưa- MGB
   | 32770 lượt tải | 0 file đính kèm
  • Giáo án: MTXQ: Đồ dùng trong gia đình- MGL
   | 1027 lượt tải | 0 file đính kèm
   (đọc tiếp…)
  • Giáo án: LQCV: H-K
   | 661 lượt tải | 0 file đính kèm
  • Giáo án: Tạo hình: Vẽ ông mặt trời- MGB
   | 42750 lượt tải | 0 file đính kèm
  • Chương trình nắng mưa
   | 348 lượt tải | 1 file đính kèm